พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง (ตอนที่ 2)

วงเงินความคุ้มครอง พ.ร.บ.รถยนต์

ต่อเนื่องจากบทความตอนที่แล้วนะครับ  (พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง) ได้พูดถึงความคุ้มครองข…

อ่านต่อ >>

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง (ตอนที่ 1)

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง

สำหรับ พ.ร.บ. รถยนต์นั้น เป็นประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งหลายๆที่มีรถคนรู้จักกันดี เพราะอะไรนะเ…

อ่านต่อ >>